Fujitsu

Fujitsu jest światowym dostawcą najnowszych technologii i sprzętu w dziedzinie informatyki i komunikacji (ICT), oferującym szeroki zakres produktów, rozwiązań i usług.

W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi.