Infoblox

Infoblox jest od wielu lat liderem rozwiązań DDI (DHCP, DNS, IPAM) z ponad 50% udziałem światowego rynku sprzedaży w tym obszarze. Rozwiązania Infoblox skutecznie ochraniają krytyczne dla dużych sieci usługi jak DNS i DHCP wspierając działy bezpieczeństwa w wykrywaniu wszelkich ataków skierowanych na te usługi.