Skybox Security

Skybox Security oferuje narzędzia do analizy, identyfikacji i zapobiegania ryzykom występującym w sieciach teleinformatycznych.

Rozwiązania Skybox pozwalają odpowiedzieć na cyberzagrożenia występujące w systemach, jak również dokonać weryfikacji poprawności konfiguracji elementów systemów pod kątem podatności oraz występujących zagrożeń.

Skybox Security Suite integruje się z ponad 120 technologiami sieciowymi i security, łącząc silosy danych w dynamiczny model sieciowy obszaru ataku zapewniający widoczność zabezpieczeń w ramach środowisk fizycznych, wirtualnych i wielochmurowych.

Rozwiązanie to zapewnia kontekst potrzebny do podejmowania właściwych działań, łącząc analizę wektora ataku z analizą opartą na zagrożeniach, w celu ciągłego analizowania podatności w istniejącym środowisku i korelowania ich z faktycznie wykorzystywanymi podatnościami. 

Priorytetyzacja bezpośrednich zagrożeń i zapobieganie powiązanym skutkom stają się w ten sposób systematycznym procesem, co zmniejsza obszar ataku i pozwala szybko reagować na ekspozycje, które stanowią realne ryzyko dla przedsiębiorstwa.