Bezpieczeństwo

Najcenniejszą wartością każdej organizacji jest jej wiedza. Ochrona krytycznych z punktu widzenia firmy informacji czy zasobów jest kluczowa.

Zapewnianie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych jest procesem złożonym i wielowarstwowym.

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje prócz systemów ochrony punktu styku sieci, ochrony danych czy infrastruktury krytycznej i systemów przemysłowych także pełen wachlarz profesjonalnych usług z zakresu doradztwa, projektowania, analizy podatności i stopnia zabezpieczenia oraz audytów i testów penetracyjnych skierowanych do firm każdej wielkości i rodzaju.

Współpracujemy ze światowymi producentami rozwiązań bezpieczeństwa oferując najlepsze dostępne produkty służące ochronie zasobów firmowych niezależnie od ich lokalizacji.

Liczne certyfikaty i doświadczenie nabyte w trakcie realizacji wielu projektów stanowią gwarancję jakości świadczonych przez nas usług.