Systemy SDx

Nasza firma specjalizuje się w rozwiązaniach sterowanych programowo (Software Defined) takich jak:

  • systemy zarządzania z wykorzystaniem kontrolerów Open Flow – rozwiązania dla jednolitego zarządzania i automatyzacji procesów w heterogenicznych środowiskach sieciowych,
  • rozwiązania SD-WAN, SD-LAN umożliwiające tworzenie sieci wykorzystujących programową platformę (kontoler/orkiestrator) do sterowania, optymalizacji i kontroli ruchu aplikacyjnego czy to wewnątrz sieci LAN czy to w sieci łączącej oddziały. Technologia SD-WAN zdecydowanie upraszcza zarządzanie i działanie sieci WAN m.in. poprzez separację warstwy transmisyjnej od mechanizmów kontrolujących (data plane – control plane) oraz zaawansowane mechanizmy rozpoznawania, kontroli, monitorowania i sterowania ruchem aplikacyjnym per użytkownik lub grupa użytkowników. Według analiz firmy Gartner i IDC, sieci SD-WAN są najszybciej rozwijającym się trendem technologicznym w obszarze technologii sieciowych. Stabilność, bezpieczeństwo oraz niezawodność jakie niesie ze sobą technologia SD-WAN powoduje, że staje się ona także kluczowym elementem rozwiązań komunikacyjnych Internetu Rzeczy (IoT).
  • rozwiązania SD-DC – wirtualizujące wszystkie elementy systemów przetwarzania danych, transmisji oraz bezpieczeństwa w ramach Data Center. Rozwiązania SD-DC zwiększają poziom abstrakcji i separują warstwę sprzętową od programowej, umożliwiając alokację zasobów sieciowych, serwerowych oraz przechowywania danych na żądanie, przy użyciu zasobów programowo dostępnych w razie potrzeby. SD-DC daje możliwość połączenia rozwiązań wielu producentów (w tym whitebox) oraz oprogramowania open-source uwalniając organizacje od konieczności dokonywania zakupów u jednego producenta (vendor lock-in).