Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2020 ulegnie zmianie adres do korespondencji spółki oraz adres siedziby spółki.

Nowy adres do korespondencji:
ul. Winogrady 18A
61-663 Poznań

Nowy adres siedziby spółki:
ul. Winogrady 18A
61-663 Poznań

Numery telefonów i adresy e-mail pozostają nie zmienione.
Prosimy o przekazanie do odpowiednich osób oraz zmianę w Państwa systemach.