ZScaler

Zscaler jest dostawcą kompleksowych rozwiązań bezpieczeństwa w modelu SaaS.

Zscaler przesuwa uwagę z serwera na pracownika, chroniąc firmy przed nową generacją zagrożeń bezpieczeństwa.

Dzięki międzynarodowej infrastrukturze (ponad 110 DataCenter na świecie) w chmurze Zscaler wymusza polityki biznesowe i niweluje zagrożenie ze strony aplikacji Web 2.0 na stronach firmowych i blogach, które z jednej strony służą wymianie doświadczeń i wspieraniu klienta, a z drugiej stanowią źródło wyzwań. Użytkownicy mogą nieświadomie ściągnąć złośliwe oprogramowanie lub doprowadzić do wycieku poufnych informacji na blogach i stronach społecznościowych.

Bezpieczeństwo jest zagwarantowane w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu. W rezultacie znika bariera zamkniętego środowiska firmowego otwierając się na użytkowników mobilnych korzystających np. ze smartfonów. Zscaler zapewnia taki sam poziom ochrony wszystkim użytkownikom, bez względu na lokalizację i urządzenie, a którego łączą się z siecią.