Niezawodna i bezpieczna publiczna sieć miejska?

Jednostki i instytucje miejskie, których fundamentem działalności jest dbałość o bezpieczeństwo miasta i mieszkańców, muszą działać nieprzerwanie.

W przypadku publicznych sieci operatorskich, każda awaria może być zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców. W końcu jest filarem realizacji kluczowych usług dla funkcjonowania miasta jak:

  • dbałość o porządek publiczny,
  • ochrona przeciwpożarowa, przeciwpożarowa i ekologiczna,
  • obrona cywilna,
  • niemilitarne przygotowania obronne,
  • nadzór i modelowanie ruchu miejskiego.

Nad bezpieczeństwem metropolii, jaką jest miasto Poznań, czuwa m.in. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania. Jest on operatorem wielousługowej sieci miejskiej, która łączy w sobie ponad 370 km kanalizacji i przeszło 300 kilometrów światłowodów, należących do rożnych jednostek miejskich.

Z transmisji sieci korzysta wydział jak i innej jednostki samorządu terytorialnego takie jak: ZDM, ZTM, Straż Miejska, MOPR, Usługi Komunalne, MPK. Ponadto: Policja, Straż Pożarna, WITD czy Wydz. Bezp. i Zarządzania Kryzysowego UW.

Z końcem 2021 roku wydział zmodernizował dotychczasową infrastrukturę.

W ramach projektu, oprócz odmłodzenia sprzętu, głównym celem było podniesienie niezawodności rozwiązania i uniezależnienie się od pojedynczych punktów awarii. Ponadto do rozwiązania był problem z  istniejącymi ograniczeniami dla obsługi routingu multicast w szkielecie sieci, co przy dynamicznie rosnącej liczbie kamer, zaczynało komplikować pracę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta.

Czy modernizacja sieci spełniła wymagania Wydziału?

Otrzymaj zaproszenie na wyjątkowe warsztaty z sieci kampusowych!

Tylko subskrybenci będą mogli przetestować rozwiązanie Extreme Fabric Connect na jesiennych warsztatach.

Może Cię zainteresować

Zobacz więcej z tej kategorii